Pracownia Badań Środowiska Pracy - świadczy usługi w zakresie pomiarów szkodliwości przemysłowych na stanowiskach pracy:

  • natężenia hałasu,

  • natężenia oświetlenia,

  • warunków mikroklimatycznych,

  • stężenia pyłu wraz z oznaczeniem wolnej krzemionki

  • oznaczenia substancji toksycznych w powietrzu występujących w kotłowniach, wędzarniach, przy spawaniu, zgrzewaniu, metalizacji, lakierowaniu, klejeniu i innych.

Pracownia posiada upoważnienie Lubuskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do wykonywania pomiarów w środowisku pracy.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa firmy
Adres
Tel./fax/e-mail
Treść zapytania